BIM EUSKADI BEHATOKIA

bimeuskadi-observatorio-imagen03

BIM EUSKADI BEHATOKIA

BIM Euskadi Behatokia da BIM Euskadi Batzordearen motor nagusia, BIM metodologiak Euskadin duen ezarpen-mailaren jarraipena eta ebaluazioa egiten dituen heinean, horixe baita erakundearen xedea. Tresna honek informazioa ematen dio Batzordeari berari, eta bi helburu dauzka:

1. Lurraldean BIM sistema hobeto ezartzeko erabaki estrategikoak hartzea eta hartutako neurriak neurtu nahiz horien jarraipena egitea.

2. BIM metodologiak EAEn duen benetako ezarpen-maila ezagutzea. Sektoreari buruzko datu interesgarriak eskuratzeko adierazle garrantzitsua da; hala nola, honako hauek ezagutzeko: digitalizazioaren maila, metodologiaren heldutasuna eta eraikuntzaren sektorea prozesu nahiz estandar industrializatuagoetarantz eramateko bidean dagoen aurrerapen-maila.

BIM Behatokia elikatzen duten datuak eta informazioa zehatzak eta objektiboak dira, eta BIM metodologia maila publikoan (tokiko, eskualdeko eta estatuko administrazioek lizitatutako proiektuen bidez) nahiz maila pribatuan (enpresa pribatuek sustatutako proiektuen bidez) ezartzetik ateratzen dira.

LANTALDE HONEKIN BAT EGIN NAHI BADUZU ETA BIM ERAIKI

X